Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

Młodzież w Szwecji

Na przełomie lipca i sierpnia 2019r. młodzież naszej Parafii, której trzon stanowili tegoroczni konfirmanci, udała się do Szwecji, gdzie w ośrodku naszej partnerskiej Parafii Bollnäs spędziła wspaniały czas. Był to czas szczególny pod wieloma względami. Po raz pierwszy doszło do wspólnego wyjazdu naszej młodzieży wraz z jej rówieśnikami z naszej partnerskiej Parafii Mannheim Neckarau na tereny Szwecji. Pomimo obaw związanych z problemami komunikacyjnymi wynikającymi z barier językowych, młodzież bardzo szybko przekonała się , że jeśli się chce, to można, używając dla obu stron obcego, języka angielskiego, porozumiewać się i dobrze się przy tym bawić. Okazało się, że były podjete także próby wzajemnej nauki polsko-niemieckich „łamańców językowych” takich jak: „stół z powyłamywanymi nogami” itp. 

W czasie pobytu odwiedziliśmy wiele lokalnych atrakcji. Byliśmy w zagrodzie łosia, gdzie mogliśmy się spotkać z tym pięknym, potężnym zwierzęciem, które dało się nawet pogłaskać. Odwiedziliśmy, znany już niektórym, park rozrywki Furuvik. Byliśmy w miejscowości Moora, znanej szczególnie harcerzom, słynącej z wyrobu doskonałych noży myśliwskich. Odwiedziliśmy Nusnäs i manufaktury, w których powstają słynne drewniane, malowane koniki. Byliśmy w Diecezjalnym Ośrodku Konferencyjnym w Rättvik, gdzie zjedliśmy pyszny obiad. Podziwialiśmy także niesamowity, drewniany kościółek wybudowany przez jednego człowieka na podstawie planów z czasów wikingów. Kościółek ten, znajdujący się nieopodal Vallsbo, wkrótce zostanie oddany do użytku.

W czasie tej szwedzkiej przygody mieliśmy czas na dobrą zabawę, spacery i wspólne rozmowy. Co wieczór spotykaliśmy się na śpiewaniu pieśni na chwałę Bożą, modlitwie i rozważaniu opartym na Bożym Słowie, które w dwóch językach prowadzili obecni tam duchowni: ks. Krzysztof Cienciała i ks. Tobias Hannel.

W niedzielę wzięliśmy udział w nabożeństwie, śpiewając radosną pieśń przy akompaniamencie gitary. W czasie nabożeństwa ks. Krzysztof Cienciała wypowiedział słowa pozdrowienia. Zaprosił do wspólnych działań i przyjazdu do naszego pięknego kraju. Podziękował również za wsparcie finansowe, które zostało przeznaczone na wymianę jednego z okien w Ewangelickim Domu Opieki SOAR. Parafii Bollnas, na ręce ks. Ingrid Natander, w podziękowaniu zostało przekazane jedno ze specjalnie przygotowanych okien z namalowaną Różą Lutra. Podarunek bardzo się spodobał. Jak się później okazało okno zostało powieszone w kościele, przy głównym wejściu.

Pobyt w Szwecji był wspaniałym czasem, w czasie którego zawiązały się kolejne przyjaźnie. Młodzież poćwiczyła języki, poznała nowe pieśni i mogła wziąć sobie do serca mądrość wypływającą z Bożego Słowa, w dodatku obcując z pięknem Jego stworzenia.

do aktualnosci: 
NIE