Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

Jan Sebastian Bach - 2 Niedziela Adwentu

Schwingt freudig euch empor BWV 36   https://www.youtube.com/watch?v=nCwXlEcnXKI

Schwingt freudig euch empor BWV 36 

https://www.youtube.com/watch?v=nCwXlEcnXKI

 

J.S.Bach swoje pierwsze kantaty napisał w Mühlhausen w 1707 roku, kolejne w Weimarze (1708- 1717). W Lipsku (1723-1750) pisanie kantat należało do jego obowiązków. Na każdą niedzielę roku liturgicznego oraz każde święto religijne Bach miał obowiązek skomponować nową kantatę oraz przygotować zespół do jej wykonania. Między innymi z tego właśnie powodu Bach wykorzystał technikę parodii tzn. przerabiania swoich wcześniejszych kantat, nadając im zawsze inne brzmienie. W oparciu o wcześniejsze kantaty tworzył również inne gatunki, np. oratorium. We wczesnych utworach Bach wykorzystywał teksty pochodzące z Biblii i chorału protestanckiego, (czyli protestanckich pieśni). W późniejszym czasie wykorzystywał również teksty poetyckie ówczesnych poetów: S. Francka, E. Neumeistra, czy swojego przyjaciela Picandra. Kantaty religijne (tzw. chorałowe) zbudowane były z arii, recytatywów, partii chóralnych i chorałów. 

Ponieważ nie zachowała się kantata ze wskazaniem konkretnie na 2 Niedzielę Adwentu, proponuję wysłuchanie innej, która przenaczona była na 1 Niedzielę Adwentu lub też była wykorzystywana w tym czasie zamiennie z innymi kantatami adwentowymi. 

A.Fender

 

 

 

 

 

 

 

do aktualnosci: 
NIE