Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

08.10.2020 zmarł śp. bp Jan Szarek

Zmarł śp. bp Jan Szarek

 

 

8 października 2020 roku w wieku 84 lat zmarł śp. bp Jan Szarek, Biskup Kościoła w latach 1991-2001, senior diecezji cieszyńskiej. Zachorował na COVID-19. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 17 października o godz. 13:00 na cmentarzu ewangelickim w Bielsku.

Śp. bp Jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 r. w Bielsku-Białej. W latach 1956-1960 studiował teologię ewangelicką w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Tytuł magistra teologii uzyskał na podstawie pracy magisterskiej pt. “Życie i działalność Tomasza Muenzera i jego stosunek do reformacji Marcina Lutra”. 25 września 1960 roku został ordynowany na duchownego przez bp. Andrzeja Wantułę w rodzinnym kościele Zbawiciela w Bielsku. Przez dziesięć lat pełni służbę w diecezji mazurskiej, będąc wikariuszem w Nawiadach k. Mrągowa, a następnie administratorem i proboszczem parafii w Giżycku. W 1970 roku rezygnuje ze stanowiska proboszcza w Giżycku i zostaje wikariuszem ks. seniora Adama Wegerta w Bielsku. W 1975 roku zostaje wybrany drugim proboszczem bielskiej parafii. 25 listopada 1979 roku zostaje wybrany konseniorem diecezji cieszyńskiej. 14 września 1980 roku zostaje wybrany I proboszczem parafii w Bielsku, a 16 września 1980 roku zostaje wybrany seniorem diecezji cieszyńskiej. Wprowadzenie w urząd następuje 28 grudnia 1980 roku.

Jako senior diecezji był inicjatorem i współorganizatorem wielu nowych form pracy; m.in. w 1983 roku powołał do życia pierwszą ewangelicką księgarnię “Logos” w Cieszynie, od 1985 roku pod jego kierownictwem był budowany Ośrodek Wydawniczy “Augustana”, otwarty w 1992 roku. Jako przewodniczący Diecezjalnej Komisji Ewangelizacyjnej, a od 1985 roku przewodniczący Synodalnej Komisji Ewangelizacyjnej, był współorganizatorem dorocznych Tygodni Ewangelizacyjnych w Dzięgielowie. W latach osiemdziesiątych był także wiceprzewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

6 stycznia 1991 roku Synod Kościoła wybrał ks. seniora Jana Szarka na urząd Biskupa Kościoła, co było jednoznaczne z objęciem także stanowiska Prezesa Synodu Kościoła i Prezesa Konsystorza. Akt konsekracji i wprowadzenia w urząd miał miejsce 3 maja 1991 roku w kościele Św. Trójcy w Warszawie. Swój urząd pełnił do 6 stycznia 2001 roku. W 1993 roku bp Jan Szarek został wybrany prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, funkcję tę pełnił do 2001 roku.

W marcu 2000 roku Synod Kościoła wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Funkcję tę pełnił do 2005 roku, gdy zastąpił go bp Ryszard Bogusz.

W uznaniu szerokiej i zaangażowanej działalności społecznej bp Jan Szarek został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2000 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w dziedzinie ekumenicznej, oraz za wkład w pojednanie pomiędzy Kościołami i narodami. Jest doktorem honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W 2007 roku otrzymał nagrodę „Zwiastuna Ewangelickiego” im. ks. Leopolda Otto za inicjatywę budowy Ośrodka Wydawniczego „Augustana” w Bielsku-Białej. W 2016 roku bp Szarek został uhonorowany Śląskim Szmaragdem „za umiejętność odczytywania znaków czasu i konkretne oraz skuteczne podejmowanie wyzwań; za budowanie mostów pojednania między narodami, chrześcijanami i religiami oraz za przeprowadzenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w trudnym okresie przemian na drogę spokojnego rozwoju i działania”.

Śp. bp Jan Szarek był żonaty z Anielą (zmarłą w 2019 roku), pozostawił dwójkę dzieci.

do aktualnosci: 
NIE