Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

Zapraszamy

ZAPROSZENIE DO KLUBU SENIORA

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko wraz z EDO SOAR realizuje projekt pt.: „Standard opieki senioralnej w Bielsku-Białej”  finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W związku z tym, zapraszamy chętne osoby 60+ do uczestnictwa w Klubie Seniora, który ruszy już w drugiej połowie czerwca i/lub po zebraniu 20 chętnych.

Klub będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 i mieścić się będzie w budynku Parafii  przy Placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

 

W ramach klubu będą odbywać się następujące zajęcia:

 

- gimnastyka kondycyjno-rehabilitacyjna - 1 x tyg. 2 h. 

- zajęcia plastyczne - 1 x tyg. 2 h. 

- grupa terapeutyczno-rozwojowa – 1 x tyg. 3 h 

- muzykoterapia - 1 x tyg. 2 h - /elementy relaksacji, realizacja pasji muzycznych/

 

W czasie kiedy nie będą prowadzone regularne zajęcia, każdy będzie miał do dyspozycji:

- kącik z książkami,

- możliwość posłuchania muzyki,

- kącik rozmów,

- gry planszowe.

Nad wszystkim będzie czuwał opiekun grupy. 

 

Podczas pobytu w Klubie każdy z Uczestników otrzyma drobny poczęstunek i jeden ciepły posiłek w sytuacji gdy będzie przebywać w Klubie Seniora dłużej niż 5 godzin.

Wnioskodawca przewiduje organizację 3 jednodniowych wycieczek turystyczno-krajoznawczych.
Klubowicze będą mogli wziąć udział w wieczorkach tanecznych.

 

Zgłaszać można się:

 

Bezpośrednio po zakończeniu nabożeństwa oraz telefonicznie, bezpośrednio lub mailowo do EDO SOAR do pani Beaty Pawlak - Młodzik, tel.: 33 812 6164, mail: domsoar@o2.pl.

Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, adres i numer kontaktowy. 

Z osobami  zainteresowanymi będziemy umawiać się na indywidualne spotkanie.