Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

Ogłoszenie

Ewangelicki Dom Opieki SOAR poszukuje osoby na stanowisko dyrektora.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Bielsko, pl. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała do 15 czerwca 2021r.

 

Wymagania niezbędne 

 1. co najmniej 3- letni staż pracy w pomocy społecznej, 
 2. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy

 

Wymagania dodatkowe:

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282)
 2. co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia, 
 3. bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu powiatowego i finansów publicznych,
 4. doświadczenie w kierowaniu jednostką organizacyjną, 
 5. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,
 6. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych, 
 7. dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność, zaangażowanie, kreatywność.