Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

Senior

Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko realizuje projekt pt "Standard opieki senioralnej w Bielsku-Białej" finansowny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego w wysokości  701 818,69 zł.

Projekt dotyczy wsparcia w samodzielności, niezależności, utrzymaniu lub przywróceniu wysokiej jakości życia pomimo ograniczeń związanych z procesem starzenia się 50 osób 60+ zamieszkujących Miasto Bielsko-Białą oraz wsparcia 20 opiekunów faktycznych w sprawowaniu opieki nad swoimi bliskimi w miejscu zamieszkania w formie następujących form wskazanych w Regulaminie konkursu jak i Skoordynowanej Opiece Senioralnej (SOS):

1.Klub Seniora: gimnastyka/rehabilitacja, zajęcia plastyczne, grupa terapeutyczno-rozwojowea, muzykoterapia, wycieczki, wieczorki taneczne dla 20 uczestników;

2.Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 15 uczestników;

3.Wsparcie 20 opiekunów faktycznych w formie doradztwa specjalistycznego: prawnik, pracownik socjalny, psycholog/psychoterapeuta; konsultacje pielęgniarsko-opiekuńcze, life coaching w średnim wymiarze około 10 godzi miesięcznie;

4.Dowożenie posiłków do miejsc zamieszkania dla 10 uczestników.

Projekt będzie realizowany w okresie 1 wrzesień 2018 do 31 grudzień 2020 roku.

Zapytanie ofertowe z dnia 30.11.2019

Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowych celem przekształcenia lokalu mieszkalnego w parafialny klub seniora.

Treść ogłoszenia została zmieniona

1) Zmieniono plik Przedmiar robót (poprzednia wersja pliku była uszkodzona)
2) Na wniosek podmiotu zainteresowanego dodano Przedmiar z oznaczeniami KNR i KSNR (jako osobny plik)

Załączniki:

Zapytanie roboty budowlane senior

Załącznik nr 1 - Projektu budowlany

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 2 - formularz oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - harmonogram prac

Przedmiar z oznaczeniami KNR i KSNR