polskienglishdeutsche

ks. prof. Manfred Uglorz


Porządek obrad
IV sesji, w V kadencji, Synodu Diecezjalnego
Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Bielsko-Biała, 23 listopada 2013 r., godz. 10,00
 
1.     Zagajenie i powitanie.
2.     Rozważanie Słowa Bożego i modlitwa. - ks. Łukasz Stachelek
3.     Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4.     Powołanie dwóch sekretarzy i Komisji Skrutacyjnej Synodu.
5.     Ślubowanie nowego członka Synodu Diecezjalnego.
6.     Przyjęcie protokołu III sesji, w V kadencji, Synodu Diecezjalnego, odbytej w dniu 24 lutego 2013 r.
7.     Uchwalenie Regulaminu Obrad Synodu Diecezjalnego.
8.     Uzupełnienie składu Komisji Chórów i Orkiestr.
9.     Referat: „Korzenie Reformacji i jej droga ku przyszłości między Prawdą a polityką
 ks. prof. zw. dr hab. Manfred Uglorz
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie z prac Rady Diecezjalnej.
12. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2014 r.
13. Dyskusja i uchwalenie preliminarza budżetowego na 2014 r.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad IV sesji, w V kadencji, Synodu Diecezjalnego.

<< wróć
zobacz także
newsletter


© Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku
Pl. ks. Marcina Lutra 12
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 82 274 71
e-mail: bielsko@luteranie.pl