polskienglishdeutsche

Konfirmacja

"Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie! Do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego." J 6,66-69

Te słowa z Ewangelii Jana były podstawą kazania podczas tegorocznej konfirmacji, która miała miejsce 21 maja. Swoją wiarę wobec całego zboru po dwuletnim przygotowaniu potwierdzał Michał Žaloudik.

Konfirmantowi jak i jego rodzinie życzymy Bożego błogosławieństwa i prowadzenia!

 

Dziś konfirmacja, przypominając zbawcze znaczenie Chrztu Świętego, prowadzi młodych luteran ku społecz­ności Stołu Pańskiego oraz ku wspólnocie życia w Kościele. Przygotowując się do konfirmacji, stojąc u progu dojrzałości, wkraczając we własną samodzielność ów młody człowiek ma poznać i zrozumieć, co Bóg uczynił dla niego w dniu chrztu. Ta okazana Boża łaska i dar zbawienia wymagają i publicznego wyznania: „Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (Rz 10,9-10).

Konfirmacja jest szczególnym, świątecznym dniem w życiu całej parafii. Jest aktem dojrzałości chrześcijańskiej, który przygotowuje chrześcijanina do odważnego wyznawania swej wiary we współczesnym świecie oraz godnego korzystania ze środków łaski Bożej dla swego zbawienia. Jest momentem, gdy poprzez modlitwę i nałożenie rąk młodzi ludzie otrzymują zgodnie z prawem kościelnym przypisane im prawa i obowiązki.  /źródło: www.luteranie.pl/


<< wróć
zobacz także
newsletter


© Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku
Pl. ks. Marcina Lutra 12
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 82 274 71
e-mail: bielsko@luteranie.pl