polskienglishdeutsche

40lecie Ordynacji

40 lat służby z Bożym błogosławieństwem.


24 lutego 1974r. bp Paweł Anweiler został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Z okazji 40 lecia Ordynacji, w czasie niedzielnego nabożeństwa 23 lutego 2014r. Kurator Parafii Bielsko p. Jan Cholewik złożył najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich parafian. Uroczystość, pieśnią, uświetnił chór parafialny.
Po południu, w czasie Synodu Diecezji Cieszyńskiej, zostały złożone życzenia w imieniu Synodu.
Ksiądz Biskup został też odznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą przekazał Andrzej Gościniak, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, oraz Radny Sejmiku Janusz Buzek.
Życzenia złożył także Poseł Na Sejm RP Czesław Gluza.

bp Paweł Anweiler – urodził się 16 czerwca 1950r. w Kaliszu. W 1976r. ożenił się z Haliną Mendrek. W 1982r. urodził im się syn Daniel.

Bp Paweł Anweiler ukończył studia na Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra teologii w 1974r. W tym samym roku, 24 lutego, został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i skierowany do odbycia wikariatu w Parafii Kalisz. Od roku 1977 do 1979 administrował parafiami w Kępnie, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, Stawiszynie i Turku. W latach 1979-1981 był administratorem, a 1981-1991 proboszczem Parafii w Częstochowie. W 1991r. został wybrany Proboszczem Parafii Bielsko, a w 1992 został konsekrowany na Biskupa Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Biskup jest członkiem Synodu Kościoła od 1985, Rady Opiekuńczej Diakonatu „Eben-Ezer” w Dzięgielowie od 1992r., w której pełni funkcję przewodniczącego, Rady Nadzorczej Ośrodka Wydawniczego „Augustana” od 1992r., Rady Centrum Misji i Ewangelizacji 1998-2003, a od 2003 jest jej prezesem, Rady Wydawnictwa „Augustana” od 2008r., jako prezes. Jest też od 2009r. Przewodniczącym Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.
Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Bielsku-Białej, Beskidzkiego Stowarzyszenia Ratowania Serca, Bielskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddział w Bielsku Białej (Członek Rady Krajowej).
W latach 1988-1991 był przewodniczącym komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej; 1988-1992 – skarbnikiem zarządu Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa; 2002-2010 - Członkiem Kolegium Redakcyjnego „Zwiastuna Ewangelickiego”; 2003-2010 Rady Redakcyjnej „Przeglądu Ewangelickiego”.

Odznaczenia bpa Pawła Anweilera: Złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 2003r., „Róża Lutra” Nagroda Honorowa Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP 2003r., Dyplom specjalny Prezydenta Bielska-Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki „Ikar 2005”, Honorowa Odznaka „Zasłużony dla Akademii Techniczno-Humanistycznej” 2006r., „Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji 2007” Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Honorowa Odznaka WSA (Wyższej Szkoły Administracji Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja), Dyplom Jubileuszowy Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Złoty Medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 2010r., Medal Jubileuszowy 30-lecia NSZZ Solidarność – Region Podbeskidzie 2011r., XXXIX Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, przyznana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Katowice, 17 grudnia 2011r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w dniu 14 października 2010r., a odebrany 18 grudnia 2011r. w Domu Polonii w Warszawie – siedzibie krajowych władz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Dyplom Przyjaciel „Gościa Niedzielnego”, przyznany w 20-lecie Oddziału Gościa Bielsko-Żywieckiego, Bielsko-Biała, 16 maja 2012r.

Publikacje: Oczekiwanie folder medytacyjny 2002, ss. 12; Tyś Bogiem moc mający w dziesięciolecie posługi biskupiej – wybór materiałów 2002, ss. 255; Błogosław, duszo moja, Panu (wybór wierszy) 2005, ss. 87; Osiem westchnień do Boga – seria „Perełki” nr 171, Edycja Świętego Pawła 2007, ss. 16; Zbliżenia (wybór wierszy) 2007, ss. 40; Zamyślenia (wybór wierszy) 2008, ss. 126; Mój psałterz (miniatury biblijne) 2010, ss. 156, Osiem westchnień do Boga – seria „Perełki” nr 171, wydanie drugie, Edycja Świętego Pawła 2011, ss. 16.


<< wróć
zobacz także
newsletter


© Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku
Pl. ks. Marcina Lutra 12
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 82 274 71
e-mail: bielsko@luteranie.pl