polskienglishdeutsche

 

PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA W BIELSKU,

PLAC KS. MARCINA LUTRA 12, 43-300 BIELSKO-BIAŁA


ZAPRASZA DO NEGOCJACJI

 w sprawie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej mieszkań 233 m2   podlegającego ochronie sprawowanej przez Konserwatora Zabytków w Bielsku-Białej, składającej się z działki pgr 60/1 Gm. kat. obręb ewidencyjny 0057, Dolne Przedmieście 57 o powierzchni 0,0515 ha położonej przy ulicy Orkana 20 w Bielsku-Białej, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej   Wydział   Ksiąg    Wieczystych    prowadzi   Księgę  Wieczystą Nr BB1B/00055142/4.

 
Budynek jest użytkowany i zamieszkały przez lokatorów na podstawie umów najmu lokalu mieszkalnego.
Zainteresowanych prosimy o osobiste składanie oświadczenia o przystąpieniu do negocjacji celem zawarcia umowy sprzedaży w/w nieruchomości w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. do godziny 12.00 według wzoru oświadczenia o przystąpieniu do negocjacji dostępnego w Kancelarii Parafialnej Parafii  Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku  przy pl. ks. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała, w godzinach od 10.00-12.00. Oświadczenia o przystąpieniu do negocjacji doręczone za pośrednictwem poczty nie będą uwzględniane. Ustalenie terminu zapoznania się ze stanem technicznym budynku,  wymaganą dokumentacją oraz terminu przystąpienia do negocjacji nastąpi telefonicznie lub osobiście w Kancelarii Parafii. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (33)8227471.

Zapraszający do negocjacji zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranymi podmiotami.

Zapraszający do negocjacji zastrzega sobie prawo do zakończenia lub przerwania negocjacji bez podawania przyczyn i z tego powodu przystępującemu  do negocjacji nie  przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

Oświadczenie o przystąpieniu do negocjacji nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.

Informujemy jednocześnie, iż sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Parafialnego zatwierdzoną przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.


<< wróć
zobacz także
newsletter


© Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku
Pl. ks. Marcina Lutra 12
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 82 274 71
e-mail: bielsko@luteranie.pl