Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

 
 
 

wtorek, 23 października 2018 roku

Biada tym, którzy (...) polegają na koniach i ufność pokładają w wozach wojennych, że liczne, lecz nie patrzą na Świętego Izraelskiego i nie szukają Pana.
(Iz 31,1)

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.
 
Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
sola Scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; solum Verbum - jedynie Słowo, sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiarą.

czytaj więcej na www.luteranie.pl/o_kosciele.html