Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

 
 
 

poniedziałek, 20 maja 2019 roku

Twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko.
(1 Krn 29,11b)

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.
 
Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
sola Scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; solum Verbum - jedynie Słowo, sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiarą.

czytaj więcej na www.luteranie.pl/o_kosciele.html

 

Aktualności

NOC MUZEÓW NA BIELSKIM SYJONIE

 18.05.2019 od godziny 18,00

W programie również występ zespołu

Silesian Tyrol Band .

A około godziny 20.00 możliwość zwiedzenia

EDO SOAR

ZAPRASZAMY !!!

czytaj więcej

Zapraszamy na koncert ...dla naszych organów !!!

25.05.2019 godz.17.00

Współorganizatorem koncertu jest miasto Bielsko-Biała

czytaj więcej