Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko

 
 
 

wtorek, 11 grudnia 2018 roku

Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności.
(Iz 58,10)

Kościół Ewangelicko - Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. W swojej oficjalnej nazwie nawiązuje do tekstu wyznania wiary złożonego w 1530 roku na sejmie w Augsburgu, stanowiącego także jedną z podstawowych ksiąg wyznaniowych w luteranizmie - do Wyznania Augsburskiego.
 
Biblijną naukę Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego streszczają 4 zasady:
sola Scriptura - jedynie Pismo; solus Christus - jedynie Chrystus; solum Verbum - jedynie Słowo, sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiarą.

czytaj więcej na www.luteranie.pl/o_kosciele.html

 

Aktualności

OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE 

Na podstawie uchwały nr 137 Rady Parafialnej z dnia 20 listopada 2018, Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko ogłasza wakat na stanowisko

Dyrektora Ewangelickiego Domu Opieki SOAR.

Osoba kandydująca na stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593), art. 122, a więc posiadać minimum 3-letni staż pracy w pomocy społecznej, oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

czytaj więcej

Ewangelicy dla Niepodległej

 

13 października 2018r. minęła 237 rocznica wydania przez cesarza Józefa II Patentu Tolerancyjnego, na mocy którego Ewangelicy bielscy otrzymali prawo do wybudowania własnego kościoła.

czytaj więcej