polskienglishdeutsche

do roku 1618do roku 1618
Naukę Lutra przynieśli do Księstwa Cieszyńskiego studenci, uczęszczający na uniwersytety zachodnie oraz kupcy, rzemieślnicy i sezonowi robotnicy, miejscowa zaś szlachta chętnie ją przyjmowała i przyswajała swym poddanym.więcej
1618-17091618-1709
Spokojny rozwój miasta, jak i zboru bielskiego, przerwała straszna burza dziejowa, która wybuchła w Czechach w roku 1618, ogarnęła wnet ziemie dziedziczne Habsburgów, a z nimi tereny Śląska Cieszyńskiego, a potem przerzuciła się do Niemiec.więcej
1707-17811707-1781
Od 1700 do 1720 roku toczyła się w środkowej Europie wojna północna. Król szwedzki Karol XII, pokonawszy Augusta II, elektora saskiego, równocześnie króla polskiego, ścigał go przez Śląsk do Saksonii. Prześladowani ewangelicy śląscy prosili zwycięzcę, by wyjednał im prawa u cesarza. Karol XII obiecał i słowa dotrzymał.więcej
Budowa i wyposażenieBudowa i wyposażenie
Dnia 19 marca 1782 roku położono kamień węgielny pod budowę nowej świątyni. Praca była zaplanowana na kilka lat. Zanim wykonano fundamenty, postawiono prowizoryczny drewniany dom modlitwy; drzewo na budowę ofiarował właściciel Jaworza baron Laszowski. Poświęcenia kościółka dokonał superintendent Bartelmus z Cieszyna w języku niemieckim, kazanie w języku polskim zaś wygłosił ks. Krystian Frohlich. Odtąd odbywały się nabożeństwa w każdą niedzielę. więcej
Rozkwit zboruRozkwit zboru
Po zagarnięciu przeważającej części Śląska przez Prusy w roku 1740 znaczna część tamtejszych mistrzów tkackich przeniosła się z Kotliny Kłodzkiej do Bielska i okolicy. Liczba zborowników znacznie wzrosła.więcej
1918-19391918-1939
W roku 1929 przeniesiono nabożeństwa polskie na porę przedpołudniową, a od roku 1934 odbywały się już w każdą niedzielę i święta nabożeństwa w języku polskim i niemieckim. Oprócz nabożeństw głównych ks. pułk. Grycz i kapelan pomocniczy ks. Buzek odprawiali w kaplicy na nowym cmentarzu nabożeństwa dla żołnierzy.więcej
Odbudowa 1945-1950Odbudowa 1945-1950
Już 14 czerwca 1945 r. odbyło się pierwsze zebranie nowej Rady Parafialnej. Pierwszym kuratorem został wybrany Paweł Lazar, a sekretarzem Jan Bujak. Przed duszpasterzem i Radą Parafialną stanęło wielkie i trudne zadanie: odbudowa życia duchowego i gospodarczego parafii.więcej
Pastorowie Zboru 1782-1970Pastorowie Zboru 1782-1970
Pastorzy, Proboszczowie i Wikariusze oraz znani Katecheci.więcej

<< wróć
zobacz także
newsletter


© Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bielsku
Pl. ks. Marcina Lutra 12
43-300 Bielsko-Biała
telefon: 33 82 274 71
e-mail: bielsko@luteranie.pl